Wystąpienia na sympozjach naukowych

1. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” nt. „XXI wiek – wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych” Poznań 22 – 23 listopada 2008

2. Technologie informacyjne dla chemików, (Wydział Chemii UJ), Kraków 19 -20 września 2008

3. Homo ludens czyli zabawa na postmodernistycznym śmietniku, XXXVII Dni Społeczne KUL, Lublin 14 – 18 kwietnia 2008 roku.

4. Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona, (UAM), Poznań 4 – 5 kwietnia 2008 roku

5. Kultura i pragnienie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 27-28 marca 2008 roku

6. Web 2.0 Jako nowa forma kultury i wyzwanie dla kulturoznawstwa, Lublin 5 marca 2008

7. My i Wy. Spór o profesjonalny charakter racjonalności nauki, Karpacz 12-14 Grudzień 2007

8. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, Poznań 24 – 25 listopada 2007

9. (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, Olsztyn 25 –26 październik 2007

10. Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, Baranów Sandomierski 13 – 15 maja 2007
11. Ogólnopolska konferencja „Metody, paradygmaty, dyskursy. O swoistości badań kulturoznawczych”, Instytut Kulturoznawstwa UAM, Poznań 04.2006

12. Ogólnopolska konferencja „Świat z Historią czy bez Historii? Metodologiczne problemy post- historyczności w kulturze współczesnej”, PAN i Zakład Metodologii Historii UMCS, Kazimierz Dolny 09. 2005

13. Ogólnopolska konferencja „Człowiek w świecie kultury. Kultura w życiu człowieka”, Organizatorzy PAN i Wydział Psychologii i Pedagogiki UMCS, Zwierzyniec 06. 2005.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.