Spis publikacji

Publikacje naukowe (wybór):

Jak badać gry komputerowe? Recenzja książki Fransa Mäyrä pt. „An Introduction to Game Studies. Games In Culture”, „Kultura i Historia” nr 15/2009

Historia w grach komputerowych, „Historyka” nr 37-38/2008

Współczesne gry komputerowe – pragnienie partycypacji, „Episteme” nr 6/2008, s.23-34.

Gry komputerowe – digitalny instrument tożsamościowej kreacji, [w:] e – Kultura e-Nauka e-Społeczeństwo, (red.)B. Płonka – Syroka, M. Staszczak, Wrocław 2008, s. 183 – 192.

Blokowiska – krainy masowego szczęścia, [w:] Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice kulturoznawcze, (red.) M. Haponiku, M. Wójcicka, B. Wybacz, Lublin 2008, s. 35-43.

Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności. Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”,„Kultura i Historia” nr 13, 2008,

Życie codzienne w Matrixie, czyli rewolucji nie będzie- recenzja książki H. Jenkinsa, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, „Kultura i Historia” nr 12, 2007,

Netokracja, czyli bit określa świadomość – recenzja książki Alexander Bard, Jan Soderqvist, Netokracja. Nowe elity władzy i życie po kapitalizmie, „Kultura i Historia” nr 11, 2007,

Gry komputerowe, a kultura współczesna,[w:] Konteksty kultury medialnej, (red.) Marek Sokołowski, Olsztyn 2007, s. 79 – 93,

Antropologia cyberprzestrzeni, „Kultura współczesna” nr1 (51), 2007, s.120 – 130,

Tożsamość w środowiskach cyfrowych, [w:] Kultura współczesna a wychowanie człowieka, (red.) Dariusz Kubinowski, Lublin 2006, s. 270 -279.

Demoniczna dwoistość i drapieżna wirtualność. Mroczna jasność Dobra według Jeana Baudrillarda, „Kultura i Historia” nr 9, 2005,

John Storey „Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody”, przekład i redakcja Janusz Barański, WUJ, Kraków 2003, ss.153 – recenzja, „Kultura i Historia” nr 8/2005,

Podział płci w społeczeństwie Azteków, „Kultura i Historia” nr 6, 2004,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.