Kindred Britain. Historia w perspektywie relacji rodzinnych

Przyzwyczailiśmy się już, że przedsięwzięcia historyków z uniwersytetu Stanforda nadają ton współczesnej humanistyce cyfrowej i wyznaczają nowe standardy badawcze. Nie inaczej jest z inicjatywą Nicholasa Jenkinsa, Elijah Meeksa i Scotta Murraya, która pokazuje w jaki sposób można badać historię za pomocą narzędzi cyfrowych i wizualizacji.

KB1

Projektem, o którym mowa jest Kindred Britan. W realizacji przedsęwzięcia wukorzystano bazę danych, która opisuje relacje pokrewieństwa pomiędzy 30000 postaci historycznych w przeciągu ostatnich 1500 lat. Aplikacja stworzona w ramach projektu pokazuje połączenia i realacje rodzinne takie jak: więzy krwi, małżeństwa lub przynależności.

Interfejs projektu pozwala analizować i wizualizować zgromadzoe dane na kilka różnych sposobów. Użytkownik może posłużyć się wizualizacją: sieci, osi czasu i relacji gograficznych. Wizualizacja sieci jest w kontekście projektu rozumiana jako wizualizacja drzewa rodzinnego. Według twórców projektu pomiedzy 30000 osób, które opisuje projekt istnieje 897 milionów różnych połączeń, co pozwala odkrywać nieznane wcześniej relacje i ścieżki pokrewieństwa pomiędzy różnymi postaciami historycznymi.Wizualizacja osi czasu umożliwia z kolei umiejscowienie konkretnej postacie w danym okresie czasu. Natomiast wizualizacja georaficzna pokazuje z jakiej części świata wywodziła się dana postać historyczna.

Kindred Britan ukazuje nowe sposoby wkorzystania wizualizacji w badaniach historycznych. Połączenie danych historycznych, geograficznych oraz wizualizacji sieci sprawia, że badacz zyskuje szeroki kontekst odniesień dla swoich analiz i interpretacji. Dopełnieniem jest operowanie na dużej ilości danych, dzięki czemu można analizować trendy kulturowe i procesy histryczne w niespotykanej skali. Pewnym problemem pozostaje jednak interfejs projektu i rozplanowanie wizualizacji. Korzystając z Kindred Britan miałem momentami wrażenie przytłoczenia informacją, szczególnie w sytuacji, kiedy dane sieciowe, oś czasu i dane goeograficzne wyświetlały się jednocześnie. Odpowiednie rozplanowanie i przeprojektwanie interfejsu mogłoby poprawić jakość odbioru informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.