Gdzie studiować humanistykę cyfrową w Polsce? Subiektywny przewodnik

group-106590_1280

Ponieważ rozpoczyna się gorączkowy czas wyboru studiów i rekrutacji pozstaniwiłem napisać tekst, który prezentuje miejsca gdzie w naszym kraju można studiować problematykę zwiazaną z humanistyką cyfrową. Jesteś fanem/fanką gier, blogerem, przesiadujesz godzinami na portalach społecznosciowych, a może interesujesz się tworzeniem wizualizacji i grafiką komputerową? Prezentowane kierunki i specjalizacje pozwolą ci rozwinąć te pasje.

Nurt humanistyki cyfrowej od kilku lat prężnie rozwija się w krajach Zachodnich. Przy największych uniwersytetach powstają centra badawcze, organizowane są liczne warsztaty, konferencje, a nawet powoływane są całe kierunki studiów. W naszym kraju humanistyka cyfrowa głównie rozwijana jest jak do tej pory przez organizacje pozarządowe takie jak m.in.: Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja 5 medium, Centrum cyfrowe czy Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. W ramach projektów tworzonych przez te organizacje powstawały pierwsze polskie medialaby, THATCampy czy inne formy kreowania wiedzy opartej o mariaż nowych cyfrowo-sieciowych technologii z koncepcjami współczesnej humanistyki.

Poza kilkoma inicjatywami takimi jak konferencja naukowa Zwrot cyfrowy w humanistyce, czy konferencja Wymiary wiedzy w nowych technologiach polski świat akademicki nie rozwijał zbyt wielu projektów naukowych, które można by było określić jako „digital humanities”. Na szczęście zaczyna się to powoli zmieniać. Gdzie można wobec tego podjąć w naszym kraju studia poświęcone humanistyce cyfrowej?

Cyberkultura w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS

b_duze_logo_cyber_index

Jedną z pierwszych inicjatyw, która rozwijała ideę łączenia humanistyki z nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi był projekt specjalizacji „Cyberkultura” realizowanej do chwili obecnej w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. Specjalizacja ta położyła duży nacisk nie tylko na teorię mediów, ale również na praktykę i tworzenie konkretnych projektów. Innowacyjny program łączący teorię nowych mediów z jej praktycznymi adaptacjami, praca w zespołach nad konkretnymi zadaniami, publiczne prezentowanie w sieci wykonanych przez studentów projektów i udostępnianie ich na otwartych licencjach otwierają współczesną humanistykę na zdobycze nowych mediów. Efekty takich działań spotykają się z zainteresowaniem zarówno w Polsce jak i za granicą.

Projekt specjalizacji powstał dzięki inicjatywie UMCS dla rynku pracy. Wytyczne tego projektu umożliwiają angażowanie do prowadzenia zajęć osób z poza akademii dzięki temu oprócz zajęć poświęconych teorii nowych mediów realizowane są także zajęcia praktyczne prowadzone przez profesjonalistów wykorzystujących nowe media na codzień w swojej pracy zawodowej.

Szczegóły:
www.cyberkultura.umcs.lublin.pl
www.dlarynkupracy.umcs.pl

www.historiaimedia.org

Cyberkultura w Instytucie Kulturoznawstwa UMK

Specjalizację Cyberkultura uruchamia obecnie również Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zasadniczym celem specjalizacji jest przekazanie wiedzy związanej z funkcjonowaniem nowych mediów i ich rolą we współczesnej kulturze oraz umiejętności wykorzystania narzędzi cyfrowych.

Twórcy specjalizacji zaznaczają, że większość realizowanych w jej ramach przedmiotów będzie miała charakter praktyczny i opierać się bedzie na prowadzeniu badań i realizacji konkretnych projektów.

W odróżnieniu od lubelskiej cyberkultury, większy nacisk został tu położony na badania etnograficzne Internetu. Netnografia, czyli etnografia sieci jest dzisiaj nurtem badawczym przyciągającym nie tylko badaczy kultury, ale także specjalistów od marketingu. Dlatego też wiedza i umiejętności zdobyte w tej dyscyplinie mogą przynosić nie tylko efekty poznawcze, ale także wymierne zyski.

Szczegóły:

www.kulturoznawstwo.umk.pl

Nowe media w Instytucie Kulturoznawstwa UŁ

Specjalizacja realizowana jest przez łódzkie kulturoznawstwo obejmuje zarówno studia pierwszego stopnia (licencjat) jak i studia drugiego stopnia (magisterskie). W ramach specjalizacji studenci nabywają wiedzę na temat nowych mediów z naciskiem na sztukę nowych mediów i gier komputerowych, cyberkulturę, web design i grafikę użytkową.

Szczegóły:

www.kulturoznawstwo.uni.lodz.pl

Humanistyka 2.0 na UKW w Bydgoszczy

Pierwszym niezwykle obiecującym kierunkiem, który szeroko otwiera się na współczesną cyberkulturę i narzędzia cyfrowe jest Humanistyka 2.0 (Humanistyka drugiej generacji), która od nowego roku akademickiego ma być uruchomiona na UKW w Bydgoszczy.

Humanistyka 2.0 oferuje swoim studentom cztery unikalne specjalizacje:

  • (E-)pisarstwo i edytorstwo komputerowe

Specjalizacja ta przeznaczona jest dla osób zainteresowanych rozwojem umiejętności pisarskich oraz pracą edytorską, składem tekstu, digitalizacją zasobów tekstowych i pracą redaktorską. Pozwala zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie przetwarzania tekstów, wytwarzania zasobów sieciowych (ebooki, audiobooki, wydawnictwa internetowe).

  • Dziennikarstwo internetowe i social media

Specjalizacja przygotować ma do pracy dziennikarskiej w sieci rozwijając między innymi takie umiejętności i kompetencje jak: prowadzenia serwisów dziennikarskich i społecznościowych, kreowanie różnorodnych materiałów multimedialnych (infografiki, wideoblogi), czy realizacja i planowanie działań marketingowych w sieci.

  • Społeczeństwo informacji i cyfryzacji

W ramach tej specjalizacji duży nacisk położony został na tworzenie zasobów cyfrowych, sieciowych repozytoriów, bibliotek i archiwów cyfrowych. Studenci będą mogli zdobyć tu wykształcenie i umiejętności pozwalające na pracę jako infobroker, researcher, edytor i redaktor wydawnictw elektronicznych.

  • Badanie i projektowanie gier (gamedec)

Jest to jedna z nielicznych w naszym kraju specjalizacji, umożliwiająca nabycie kompetencji związanych z tworzeniem gier komputerowych, systemów gamifikujących, czy gier fabularnych i planszowych. Jak informują twórcy specjalizacji jej program oraz jego realizacja są tworzone w ścisłej współpracy z polskimi producentami gier takimi jak Vivid Games i City Interactive.

Szczegóły:

www.humanistyka2.pl

Teksty kultury i animacja sieci na KUL

Rekrutacja na ten kierunek rusza już w tym roku. Twórcy Tekstów kultury i animacji sieci stawiają sobie za cel łączenie kompetencje filologicznych z niezbędnymi umiejętnościami cyfrowymi pozwalającymi efektywnie funkcjonować we współczesnej cyberkulturze, kreować nowe zasoby Internetu, materiały i treści multimedialne.

Kierunek także kładzie duży nacisk na wykorzystanie sieci i jej możliwości do działań związanych z animacją kultury. Za te inicjatywy odpowiadać ma partner kierunku Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN doskonale znany z licznych inicjatyw i projektów cyfrowych, dygitalizacyjnych i animacyjnych. Takie partnerstwo zapewnia doskonałe wsparcie i praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania kultury i szeroko pojętej humanistyki w Internecie.

Jako jeden z ciekawszych przykładów działań Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN przywołać można projekt Przewodnik Lublin 2.0 gdzie możemy obejrzeć wirtualne, trójwymiarowe makiety Lublina z dawnych epok, skorzystać z obszernego archiwum starych fotografii lub pobrać aplikację pozwalającą zwiedzać Lublin z wykorzystaniem smartfona i rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości dzięki czemu możemy podziwiać nie zachowane do dziś budowle i zakamarki miasta.

Pomimo różnych polemik i dyskusji jakie rozgorzały w prasie na temat Tekstów kultury i animacji sieci, mam nadzieję, że kierunek będzie pielęgnował i rozwijał współpracę z tak innowacyjnymi instytucjami jak Teatr NN.Połączenie praktyki z naukową refleksją wróży bowiem ciekawe inicjatywy i projekty.

Kierunek Teksty kultury i animacja sieci jest również jednym z nielicznych z pośród wymienionych wcześniej inicjatyw, który wprost odwołuje się do nurtu humanistyki cyfrowej i proponuje zajęcia pod tą nazwą.

Zachęcam do obejrzenia wypowiedzi jednego z twórców kierunku prof. Pawła Próchniaka opisującego nowy charakter studiów:

Kierunek był również opisywany przez Marcina Wilkowskiego na łamach portalu „Historia i media” http://historiaimedia.org/2013/05/21/teksty-kultury-i-animacja-sieci-nowe-studia-w-lublinie/

Szczegóły:
www.animacjasieci.pl

Informacja w e-społeczeństwie kierunek Instytutu Bibliotekoznawstwa UMCS

Dokładnie rok temu Instytut Bibliotekoznawstwa UMCS powołał do istnienia studia Informacja w e-społeczeństwie. Studia pozwalają nabyć wiedzę na temat głównych trendów obecnych we wspóczesnym społeczeństwie informacyjnym, a także pozwala nabyć umiejętności praktyczne związane z wykorzystaniem portali społecznościowych i nowoczesnych narzedzi informacyjno-komunikacyjnych. Studia przygotowują do takich profesji jak analityk informacji i raportów medialnych, specjalista zarzadzania informacją czy broker informacji.

Szczegóły:
www.umcs.lublin.pl

Jak widać lista kierunków zajmujących się humanistyką cyfrową z roku na rok staje się coraz dłuższa. Za rok postaram się przygotować nowe zestawienie ujmujące najciekawsze inicjatywy i kierunki studiów, które łączą cyfrowe narzędzia z refleksją humanistyczną.

* Prezentowane zestawienie obejmuje znane mi kierunki studiów na polskich państwowych uczelniach. Jeżeli uważacie, że jakiś kierunek studiów został pominięty i należy koniecznie umieścić go w powyższym zestawieniu to proszę dodać taką informację w komentarzu do tekstu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.