Pierwsza polska książka o humanistyce cyfrowej

Zwrot1

Kilka dni temu ukazała się publikacja pt.: Zwrot cyfrowy w humanistyce będąca owocem konferencji o tym samym tytule (więcej o konferencji pisałem tu). Publikacja ta, którą miałem przyjemność redagować jest z kilku powodów szczególnym przedsięwzięciem na gruncie polskiej humanistyki.

Jest to pierwsza w Polsce naukowa i recenzowana książka poświęcona tematyce humanistyki cyfrowej. O ile na zachodzie nurt „digital humanities” stał się już rozpoznawalnym i widocznym paradygmatem, o tyle w naszym kraju jest on wciąż pewną nowością. Dlatego też książkę Zwrot cyfrowy w humanistyce potraktować można jako swego rodzaju panoramę, która pozwala z jednej strony pokazać rozwój i zidentyfikować obszary badawcze, które w coraz większym stopniu wykorzystują założenia, narzędzia i koncepcje humanistyki cyfrowej w naszym kraju. Z drugiej strony identyfikuje ona najważniejsze ośrodki i badaczy, którzy aktywnie kształtują polską wersję „digital humanities”. Jest to również świadectwo recepcji tego nurtu w naszym kraju, obaw i nadziei z nim związanych.

Humanistyka cyfrowa to nie tylko wykorzystanie nowych narzędzi, komputerów i software, ale także nowe formy komunikacji naukowej i rozpowszechniania wiedzy. Dlatego też postanowiliśmy wydać naszą publikację w formie książki elektronicznej. Taka forma publikacji pozwala przezwyciężyć ograniczenia tradycyjnej książki drukowanej, która z powodu ściśle określonej liczby nakładów ma szansę dotrzeć jedynie do wąskiej grupy osób. Po wyczerpaniu nakładu rzadko zdarzają się dodruki. Dodatkowo istotnym ograniczeniem są różnego rodzaju bariery geograficzne. Dzięki formie elektronicznej Zwrot cyfrowy w humanistyce może być pobierany i czytany w dowolnym miejscu na świecie.

W celu zwiększenia dostępności do treści, które są zawarte w książce postanowiliśmy wydać ją zgodnie z ideami otwartego dostępu (ang. open access). Uważamy bowiem, że informacja, a szczególnie prace naukowe, które w naszym kraju zazwyczaj publikowane są za publiczne pieniądze powinny być powszechnie i bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych czytelników. Dlatego też Zwrot cyfrowy w humanistyce został opublikowany na wolnej licencji, która pozwala na bezpłatne ściąganie, kopiowanie i dowolną formę powielania książki. Publikację można pobrać na stronie portalu e-naukowiec.eu

Pierwsze efekty naszych działań są już widoczne. W przeciągu pierwszego tygodnia książkę pobrało 1500 osób z Polski i zza granicy.

Mam nadzieję, że dzięki takiej formule publikacja dotrze do wszystkich humanistów zainteresowanych „digital humanities” w naszym kraju, przyczyni się do rozwoju tego nurtu i stanie się zarzewiem debaty na temat mariażu cyfrowych technologii i nauk humanistycznych.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim autorom, których teksty znalazły się w monografii, recenzentowi pracy prof. dr hab. Piotrowi Zawojskiemu, współredaktowi pracy prof. dr hab. Andrzejowi Radomskiemu, Piotrowi Niewęgłowskiemu odpowiedzialnemu za skład i korektę, Wiktorowi Kołowieckiemu twórcy okładki oraz patronom medialnym publikacji: dr Emanuelowi Kulczyckiemu (Warsztat Badacz), dr Grzegorzowi Stunży (Edukator medialny), Łukaszowi Mirosze (Człowiek i Technologie) oraz Marcinowi Wilkowskiemu.

Książkę można pobrać pod adresem http://e-naukowiec.eu/zwrot-cyfrowy-w-humanistyce/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2 komentarze “Pierwsza polska książka o humanistyce cyfrowej”