Puls miasta

Współczesne instytucje administracyjne i badawcze coraz bardziej ułatwiają dostęp do gromadzonych przez siebie danych. Dzięki temu powstają interesujące wizualizacje zjawisk i procesów rozgrywających się w przestrzeni miejskiej.

„Puls of the city”, wizualizacja stworzona przez Jona Readesa pokazuje natężenie ruchu w Londynie. Projekt wykorzystał dane dotyczące ruchu drogowego z jednego tygodnia. Zmiany pokazywane są w 10 minutowych interwałach. Wyraźnie zaznaczają się godziny szczytu, co pokazują pulsujące o poranku i późnym popołudniem główne alterie miasta.

Wraz z wzrastającą liczbą urządzeń monitorujących przestrzeń miejską można przypuszczać, że wkrótce takie wizualizacje tworzone będą w czasie rzeczywistym ukazując aktualne natężenie ruchu na danym obszarze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.