Wizualizacja populacji Polski w latach 1961-2010

Wykorzystując dane pochodzące ze źródeł Banku Światowego wykonałem wizualizację zmian w profilu demograficznym społeczeństwa polskiego w latach 1961-2010. Dane próbkowane były co dziesięć lat stąd wizualizacja obejmuje informacje z konkretnych dziesięcioleci rozpoczynając od daty 1961 (dane Banku Światowego rozpoczynają się od tego roku). Wizualizacja ma charakter interaktywny. Wciskając lewy przycisk myszy i przesuwając „kulkę” na osi czasu w prawo (lub w lewo) można zmieniać okres czasu. Wielkość ikon prezentowanych po lewej stronie zależna jest od wielkości danej grupy w całości populacji (liczonej w procentach).

Infografikę wykonałem w środowisku Processing

Zapraszam do komentowania:)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.