Visualisation gender issues in Diego Velazquez paintings

499px-Diego_Velázquez_Autorretrato_45_x_38_cm_-_Colección_Real_Academia_de_Bellas_Artes_de_San_Carlos_-_Museo_de_Bellas_Artes_de_Valencia

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (June 6, 1599 – August 6, 1660)

Korzystając z aplikacji Many Eyes dokonałem wizualizacji problematyki genderowej w twórczości XVII wiecznego hiszpańskiego malarza Diego Velázqueza.

Nie posługiwałem się zaawansowaną metodologią. Po prostu dokonałem klasyfikacji wszystkich obrazów Velázqueza ze względu na pojawiające się w nich treści genderowe. Treści te podzieliłem na następujące kategorie: przedstawienia mężczyzn (men), kobiet (woman), grupy mężczyzn (group of man), grupy kobiet (group of woman), grupy mieszane (mixed group) i zwierzęta (animals) i następnie dane te umieściłem na osi czasu. Dzięki temu zaobserwować można w jakich okresach twórczości malarza i z jaką częstotliwością pojawiały się przedstawienia wyżej wymienionych kategorii.

Velazquez-The_Triumphof_Bacchusorthe_Drunkards

Porównując wizualizację i życiorys malarza można zaobserwować kilka prawidłowości w wykresie. Pierwsza z nich to duża różnorodność przedstawień płciowych w pierwszych latach twórczości malarza i zdecydowana przewaga przedstawień mężczyzn (zarówno indywidualne przedstawienia jak i grupy mężczyzn) w momencie kiedy zaczyna on swoją karierę jako malarz na dworze królewskim (1622 rok). Wskazuje to na patriarchalny charakter ówczesnej władzy w obrębie której zaczął funkcjonować Velázquez.

Interesujące wydają się również fakt wzrostu liczby różnorodnych płciowo przedstawień w okresach podróży malarza do Włoch i zdecydowany wzrost liczby przedstawień kobiet między 1650 rokiem i 1655.

220px-Las_Meninas,_by_Diego_Velázquez,_from_Prado_in_Google_Earth

Projekt w miarę możliwości będę rozwijał. Ciekawe wydaje się z wizualizowanie tematyki obrazów (przedstawienia biblijne, mitologiczne, świeckie) i zestawienia ich z problematyką płci lub sposoby przedstawiania poszczególnych płci.

Zapraszam do zabawy zamieszczoną poniżej wizualizacją, komentowania i wyciągania własnych wniosków.

Wizualizację można uruchomić przyciskiem „Click to interact” . Po uruchomieniu w lewym górnym rogu wizualizacji można „rozwinąć” zakładkę „All” i wizualizować kolejno: wszystkie kategorie, pojedyncze wybrane kategorie, kategorie wraz z opisami.

1622 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez started his carier as a kings painter
1629 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez went to Italy for a year and half (1631)
1634 Juan Bautista Martinez del Mazo had succeeded Diego Rodríguez de Silva y Velázquez as usher
Diego Velázquez was pointed by the king to create art academy in Spain
1642 and 1644 Diego Velázquez was traweling with prince to Aragorn
1649-1651 Diego Velázquez had second jurney to Italy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.