Nauki społeczne dla gospodarki. Szkolenia „B+R=€” w Lublinie

2588346772_1393d512fd_m

W połowie lat 90-tych XX wieku wybitny medioznawca z MIT Nicholas Negroponte starał się uchwycić zmiany społeczne jakie w tym okresie dynamicznie zachodziły w skutek upowszechnienia się komputerów i Internetu. Jednym z wniosków do którego doszedł amerykański badacz było stwierdzenie, że współczesna gospodarka z gospodarki nastawionej na fizyczne dobra i materialne surowce wyraźnie reorientuje się w kierunku gospodarki funkcjonującej w oparciu o niematerialne dane i informacje. Negroponte określił tę zmianę metaforycznie jako przejście od atomów do bitów. Współczesne gospodarki bardziej niż złóż surowców, fabryk i kopalni potrzebują do rozwoju informacji i nowych metod zarządzania nimi. Sytuacja taka stawia nowe wyzwania nie tylko dla ekonomistów, ale całego społeczeństwa. Skąd efektywnie pozyskiwać nowe informacje? Gdzie szukać źródeł innowacji i kreatywności? Czy wreszcie jak określić, które z bitów informacji są cenne, przydatne i wartościowe? Jak stwierdza bowiem Negroponte: „…te same bity mają różną cenę, a ich wartość zmienia się zależnie od tego, kto ich używa i jak” [1].

Jest to także wyzwanie dla współczesnego systemu kształcenia dla którego wymienione problemy stają się wyjątkowo palące. Dodatkowo ważna jest tu kwestia tworzenia płaszczyzny skutecznego transferu informacji pomiędzy różnymi dziedzinami nauk, a współczesnym rynkiem. Don Tapscott i Anthony D. Williams w swojej niedawno wydanej pracy „Wiknomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko”, wskazują na konieczność otwarcia nauki na gospodarkę i gospodarki na naukę. Jak ujmują to badacze: „W przeszłości firmy funkcjonowały, opierając się na zamkniętym, hierarchicznym podejściu do produkowania i wykorzystywania wiedzy. Aktualnie wiedza coraz częściej staje się wytworem usieciowionych jednostek i organizacji, poszukujących nowych rozwiązań konkretnych problemów” [2].

Interesującym przykładem, który proponuje własny model efektywnego łączenia nauki i gospodarki jest program „B+R=€ Nauki społeczne dla gospodarki”. Autorzy programu postanowili przeprowadzić serię bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla młodych naukowców. Tematyka spotkań dotycz kwestii kreowania współpracy pomiędzy naukami społecznymi i gospodarką. Należy tutaj zaznaczyć, że szkolenia „B+R=€” nie mają charakteru czysto teoretycznego, a punkt wyjścia stanowi dla nich praktyka i konkretne funkcjonujące już na rynku modele instytucji. Dlatego też uczestnicy zajęć w projekcie „B+R=€” skupiać się będą na analizie konkretnych przykładów, osób i organizacji, które odniosły sukces tworząc mariaż nowoczesnych rozwiązań rynkowych z wiedzą z zakresu nauk społecznych.

Przewidziana przez organizatorów formuła zajęć skupiać się będzie na dwóch aspektach problemu. Z jednej strony w module „Model kariery” analizowane będą konkretne osoby które odniosły sukces rynkowy wykorzystując w tym celu wiedzę z zakresu nauk społecznych. Uczestnicy analizować będą ich rysy charakterologiczne, zdolności oraz kompetencje, ale także ich sposoby działania w konkretnych sytuacjach i podejmowane przez nich decyzje. Z drugiej strony w module „Innowacja” analizowane przykłady i postacie będą porównywane przez uczestników szkolenia w celu uchwycenia bardziej ogólnych prawidłowości i mechanizmów kreowania innowacyjnych rozwiązań. Wydaje się, że takie podejście do problematyki oferuje liczne korzyści dla uczestników, którzy aktywnie angażują się w analizę konkretnych zjawisk, nabywają w ten sposób nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności o bardziej praktycznym charakterze.

Istotnym atutem całej inicjatywy jest również zwrócenie szerszej uwagi na nauki społeczne i ich rolę we współczesnej gospodarce. Nowe informacje i cenne bity produkowane są właśnie przez społeczeństwo. To kapitał ludzki wydaje się być zasadniczym źródłem innowacji i kreatywności, zasobem cennym również dla współczesnego rynku.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w Lublinie – 7 kwietnia 2011, godz. 10.00-17.00 w Hotelu Europa, ul. Krakowskie Przedmieście 29. Szczegóły na temat rekrutacji oraz spotkań w innych miastach znaleźć można na stronie projektu zob. http://www.bepluser.pl/szkolenia

[1] Nicholas Negroponte, Cyfrowe życie, Warszawa 1997, s. 31.
[2] Don Tapscott, Anthony D. Williams, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008, s.222.

Foto CC 2.0, create by ralphbijker

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.