O mnie

R.Bomba

dr Radosław Bomba

Badacz, nauczyciel akademicki, animator kultury cyfrowej. Absolwent kulturoznawstwa i socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych Ochrona własności intelektualnej (2014) i Grafika komputerowa i DTP (2015). Od 2006 roku pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po obronie pracy doktorskiej (2012) pełni funkcję adiunkta. Ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowany wizualizacją wiedzy, humanistyką cyfrową,  analityką kulturową, antropologicznymi aspektami gier komputerowych, ludologią, cyberkulturą, kulturą cyfrową, nowymi mediami oraz ich wpływem na przeobrażenia społeczno –kulturowe.

Współpracuje bądź współpracował z:

Autor książki Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, współredaktor pierwszej w Polsce monografii poświęcnej humanistyce cyfrowej Zwrot cyfrowy w humanistyce, autor kilkudziesięciu artykułów poświęconych kulturze cyfrowej, publikowanych w pracach zbiorowych i recenzowanych czasopismach. Współpracuje także w charakterze redaktora z portalem Historia i Media.

Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego , Polskiego Towarzystwa Badania Gier

oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Działania