Kontakt

Adres:

dr Radosław Bomba
Zakład Kultury Wizualnej
Instytut Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin
Budynek Wydziału Filozofii i Socjologii, piętro III, pok. 3314

e-mail: radoslawbomba@gmail.com