Ludologia po polsku

450px-Lublin_UMCS_Pomnik_Marii_Curie-Skłodowskiej

Niedawno miałem przyjemność przeczytać na blogu Technopolis ciekawy artykuł pt. Call of Duty dla Polskich uczelni, autorstwa Soini Fizek. Autorka analizuje w nim instytucjonalny stan nauki współczesnej nad grami komputerowymi w krajach zachodnich i w Polsce.

Tekst rozpoczyna prezentacja uczelni i instytutów badawczych zajmujących się fenomenem gier komputerowych za granicami naszego kraju. Wśród ośrodków badawczych koncentrujących się na fenomenie gier komputerowych przoduje Wielka Brytania i Dania. W krajach tych badanie gier to nie tylko domena nauk ścisłych, ale również rozwinięta i kultywowana tradycja humanistyczna.

Niestety w Polsce jak zauważa Sonia Fizek, gry komputerowe to wyłącznie domena nauk ścisłych, które skupiają się na kwestiach technicznych tj. grafika, programowanie, podstawy sztucznej inteligencji i animacja 3D. Autorka zauważa też brak tematu gier komputerowych na kierunkach i instytucjach naukowych o charakterze humanistycznym. Chlubnym wyjątkiem jak zauważa jest Polskie Towarzystwo Badania Gier. Wśród nielicznych ośrodków humanistycznych podejmujących tematykę gier komputerowych autorka wymienia również Instytut Kulturoznawstwa UMCS, zwracając uwagę, na fakt, że nie tylko prowadzimy zajęcia o charakterze ludologicznym, ale również wykorzystujemy w dydaktyce i w sferze naukowej wirtualny świata Second Life.

Jako podsumowanie swojego artykułu Sonia Fizek wysuwa ciekawą propozycję stworzenia hybrydycznej dyscypliny łączącej nauki humanistyczne i ścisłe. Jak bowiem słusznie zauważa: „Nie zapominajmy jednak, że gra komputerowa to nie tylko potężny silnik graficzny, ale także miejsce przecinania się wielu pomysłów czy nawet ideologii. Dla przyszłych game designerów równie ważna powinna zatem być świadomość kulturowa oraz znajomość teoretyczna medium, w którym tworzą.” Postulat ten wpisuje się w szersze ramy współczesnego medioznawstwa, które coraz częściej zauważa, że utrzymywanie ścisłych ram dyscyplinarnych w dobie mediów cyfrowych traci rację bytu (zob. np. Lev Manovich projekt softweare studies). Dlatego też pomysł stworzenia instytucji, czy kierunku studiów o szerokim charakterze interdyscyplinarnym wydaj się być współcześnie pilną koniecznością lub tytułowym „Call of duty” zarówno dla badań humanistycznych jak i ścisłych.

Sonia Fizek, Call of Duty dla polskich uczelni, Technopolis, 28 maj 2010, http://technopolis.polityka.pl/2010/call-of-duty-dla-polskich-uczelni

| 28 maj 2010

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.