Portal naukowy Wiedza i Edukacja

czarne-na-bialym

www.wiedzaiedukacja.eu

Od 2008 roku rozpocząłem (wraz z prof. Andrzejem Radomskim i grupą studentów kulturoznawstwa UMCS) budowę portalu naukowego „Wiedza i Edukacja” (www.wiedzaiedukacja.eu) Obecnie jest to jedeno z największych tego typu przedsięwzięć w polskim internecie.

Wiedza i Edukacja to kompleksowy portal poświęcony uczeniu się i tworzeniu różnych form wiedzy: naukowej, filozoficznej, artystycznej i edukacyjnej, utworzony na kanwie czasopisma internetowego: „Kultura i Historia” (www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl) istniejącego od 2001 roku.

Zasadniczą misją portalu Wiedza i Edukacja jest stworzenie platformy dla tworzenia i upowszechniania wiedzy przy użyciu różnych współczesnych technologii.

Najnowsze trendy w rozwoju technologii informatycznych i internetowych stwarzają olbrzymie możliwości nowego sposobu uprawiania działalności wiedzotwórczej i ich użycia w nauczaniu i uczeniu się, a uprawiającym naukę dają szanse wyjścia poza, siłą rzeczy hermetyczne, środowiska akademickie.

Portal Wiedza i Edukacja działa na zasadzie serwisu społecznościowego. Umożliwia współtworzenie wiedzy, dzielenie się nią i darmowe jej upowszechnianie, a także wymianę doświadczeń i nawiązywanie bezpośrednich kontaktów.

Na łamach portalu publikowane są artykuły naukowe, prace magisterskie, prace licencjackie oraz prace doktorskie. dodatkowo w dziale e-Biblioteka dostępne są publikacje książkowe w formacie pdf. oraz fragmenty książek wydanych drukiem. Na uwagę zasługuje również dział Multimedia gdzie zamieszczane są podcasty (nagrania audio w formacie mp3) i nagrania video z konferencji naukowych, wykładów, odczytów polskich i zagranicznych naukowców.

„Wiedza i Edukacja” tworzy również jedną z najnowocześniejszych (min. pod względem metodologicznym) internetową encyklopedię naukową Epistemę. Encyklopedia ta tym różni się od innych podobnych projektów internetowych (np. Wikipedii) tym, że każdy autor podpisuje się pod przygotowanym przez siebie hasłem (stąd hasła nie są anonimowe). Dodatkowo każde hasło jest dostępne w wielu wariantach (potencjalnie ich liczba jest nieograniczona).


Wiedza i Edukacja
również rozwija dział edukacyjny Wirtualna Szkoła. Dział przeznaczony jest dla nauczycieli i uczniów, ale również zawiera szereg dostępnych za darmo szkoleń i kursów.

Portal Wiedza i Edukacja jest również źródłem bieżących informacje ze świata nauki, sztuki i kultury.

Wszystkie treści udostępniane są na łamach Wiedzy i Edukacji za darmo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarz do “Portal naukowy Wiedza i Edukacja”