Zaliczenie zajęć – Socjologia Kultury

Drodzy Państwo zgodnie z naszymi ustaleniami, chciałbym, aby oprócz kolokwium zaliczeniowego przygotowali Państwo tłumaczenie tekstu z języka angielskiego na język polski.

Kolokwium z zajęć będzie na zaliczenie (nie będę tu wystawiał ocen) natomiast ocena końcowa będzie zależna od wykonanego przez Państwa tłumaczenia.

Artykuły, które Państwo będą tłumaczyć powinny pochodzić z następujących czasopism:

1. Journal of Virtual Worlds Research (http://www.jvwresearch.org)
2. Game studies (http://gamestudies.org)

Oba czasopisma mają charakter internetowy, stąd wszystkie teksty dostępne są za darmo w sieci. Mogą Państwo wybrać dowolny artykuł z powyższych czasopism.

Najlepsze tłumaczenia zostaną opublikowane na łamach wortalu naukowego „Wiedza i Edukacja” www.wiedzaiedukacja.eu pod Państwa nazwiskiem jako tłumaczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.