(Nie)obecna nauka

nieobecna nauka

Dokładnie rok temu zostałem zaproszony przez dr Emanuela Kulczyckiego do projektu badawczego pt.: Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii realizowanego w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Wraz z interdyscyplinarnym zespołem badaczy, w skład którego weszli: dr Emanuel Kulczycki, dr Piotr Siuda, dr Krzysztof Stachura oraz dr Tomasz Kozłowski zajęliśmy się badaniem strategii promocyjnych polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Nasze badania w dużej mierze opierały się na wywiadach pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami redakcji czasopism oraz na analizie treści w obszarach związanych z obecnością czasopism w Internecie (strona internetowa, profile w mediach społecznościowych) oraz z marketingiem internetowym. Efektem naszych prac jest książka pt.: (NIE)OBECNA NAUKA. STRATEGIE PROMOCYJNE POLSKICH CZASOPISM NAUKOWYCH Z ZAKRESU NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH, która została wydana przez Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM. Książka dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanien autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska i można ją bezpłatnie pobrać min. tutaj. Zachęcam do lektury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.