The Book Biography Machine. Cyfrowe warstwy historii

continents-695188_1920

Harvard University opracowuje obecnie eksperymentalne oprogramowanie, które pozwoli zwizualizować i przebadać rozprzestrzenianie się książek i innych publikacji zarówno w przestrzeni jak i w czasie. Projekt zakłada, że dane dotyczące czasu prezentowane będą w 3D na osi wertykalnej, na kolejnych ułożonych na sobie warstwach. Podstawę, nad którą usytuowane będą warstwy czasu stanowi mapa gdzie zlokalizowane są dane przestrzenne powiązane z publikacją (np. określone miejsce wydania). Kolejne warstwy będą dotyczyć kolejnych lat lub epok. W ten sposób powstanie trójwymiarowa wizualizacja obrazująca historyczne trendy i relacje przestrzenne dotyczące określonych publikacji. Umożliwi to historyczną analizę dużej ilości danych, które automatycznie mogą być pozyskiwane ze zdygitalizowanych   już opisów bibliograficznych. W ten sposób będzie można porównywać publikacje, badać miejsca wydań, wznowień, przekładów lub popularności danych tytułów w określonych epokach. Aplikacja pozwoli również na interesujące badania nad dystrybucją, czy przemieszczaniem się określonych książek, a co z tym związane także idei, w danych momentach historycznych.

Pomimo faktu, że pierwotnie koncepcja The Book Biography Machine dotyczy tylko książek łatwo sobie wyobrazić, że będzie można wykorzystywać ją również do analizy innych artefaktów kulturowych tj. filmy, zdjęcia, obrazy itp. Wydaje się się również, że po pewnych adaptacjach będzie można wykorzystać ten program w badaniach archeologii mediów, gdzie historyczne postrzeganie medium wiąże się z analizą globalnych zmian w kolejnych warstwach „geologicznych” historii (zob.Jussi Parikka, A Geology of Media)

Na razie aplikacja jest prototypem, ale jak pokazuje poniższy film bardzo obiecującym.

The Book Biography Machine from metaLAB(at)Harvard on Vimeo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarz do “The Book Biography Machine. Cyfrowe warstwy historii”