Blogi o tematyce kulturalnej i przemiany kultury uczestnictwa

Obserwatorium Kultury działające przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku kilka tygodni temu wydało raport badawczy pt.: „Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej i przemiany kultury uczestnictwa”. Miałem przyjemność współpracować przy powstaniu raportu wspólnie z: dr Grzegorzem D. Stunżą (Uniwersytet Gdański), prof. Mirosławem Filiciakiem (Uniwersytet SWPS), dr Piotrem Siudą (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr Krzysztofem Stachurą (Uniwersytet Gdański), Natalią Brylowską, Sławomirem Czerneckim.

blogi

Publikacja jest jednym z pierwszych tak obszernych opracowań dotyczących polskiej blogosfery kulturowej. Zrealizowane badania miały charakter analiz jakościowych. Na uwagę zasługuje fakt, że w przedsięwzięciu wykorzystano szereg metod badawczych obemujących zarówno badania netnograficzne, wywiady pogłębione, analizę treści jak i wizualizację sieci.

Badania zostały przeprowadzone dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Obserwatorium Kultury”

Raport dostępny jest do bezpłatnego pobrania pod adresem blogiwkulturze.ikm.gda.pl