Czasopismo naukowe Kultura i Historia pozytywnie ocenione przez Mnisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

logo1

Z przyjemnością informuje, że wydawane przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS czasopismo naukowe „Kultura i Historia”, gdzie pełnię funkcję zastępcy redaktora naczelnego, pozytywnie przeszło ocenę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zob. lista na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=470&news_id=8056&layout=2&page=text . Ministerstwo przyznało za publikację na łamach „Kultury i Historii” 6 punktów.

Warto nadmienić, że „Kultura i Historia” jest najstarszym w Polsce internetowym czasopismem naukowym ukazującym się nie przerwanie w cyklu półrocznym od 2001 roku i jedynym naukowym (punktowanym) periodykiem wydawanym przez Instytut Kulturoznawstwa UMCS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.