Setki lat rozwoju kultury w 5 minut

3004806085

Czy w przeciągu 5 minut można dowiedzieć się czegoś o historii świata? Czy możliwe jest, aby w tak krótkim czasie zaobserwować zmiany jakie miały miejsce w ciągu dwóch tysięcy lat? Maximilian Schich i zespół badawczy pod jego kierownictwem z University of Texas at Dallas spróbował zmierzyć się z tym problemem. Badacz wykorzystał w tym celu bazę Google Freebase. W bazie Schich wyszukał informacje o ludziach, którzy byli na tyle ważni, że historia zachowała informacje o ich miejscu urodzin i śmierci. W ten sposób uzyskał dane o 120000 osób żyjących w przedziale czasowym od roku 600 p.n.e. do roku 2012. Bazując na tym korpusie stworzył niesamowitą symulację, która pokazuje gdzie urodzili się i umarli wybitni twórcy kultury, przywódcy, politycy itp. Dzięki temu można w ciągu 5 minut zaobserwować charakterystyczne trendy historyczne takie, jak rozwój i upadek wielkich ośrodków kulturowych.

Schich w swoich analizach wykorzystał również Google Ngram Viewer (osobom zainteresowanym badaniem trendów kulturowych polecam również ten post), dzięki czemu mógł przeanalizować jak często określona fraza pojawiała się w danym okresie czasu w literaturze danego kraju. Informacje te posłużyły do zidentyfikowania ważnych wydarzeń, które mogły działać jako czynnik przyciągający lub odpychający ludzi do danego ośrodka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.