Visits: połączyć przestrzeń i czas

Kilka tygodni temu na portalu Histori i media Marcin Wilkowski opisywał nowe narzędzie Odyssey.js, które wykorzystać można w pracy historyka. Tekst Marcina zainspirował mnie do wdrożenia w czyn pomysłu z jakim się noszę od jakiegoś czasu: pisania na blogu nie tylko o projektach digital humanities, ale również o ciekawych narzędziach. Jedną z takich aplikacji, którą możemy podobnie jak Odyssey.js wykorzystać do tworzenia digital stories jest Visits. Program został stworzony przez naukowców i projektatów z University of Calgary.

Visits jest narzedziem do wizualizacji aktywności geograficznej, które w zasadniczej części opiera się na danych geolokalizacyjnych. Dane tego typu pozyskiwane mogą być obecnie za pomocą popularnych urządzeń. Większość smartfonyów pozwala na wykonywanie geotagowanych zdjęć. Podobne możliwosci oferują aplikacje takie jak OpenPaths, Moves, a nawet Flickr. Same te dane neweiele jednak mówią o aktywności użytkownika. Dopiero odpowiednia wizualizacja pozwala nadać im sens. Oczywiście wizualizacja taka musi opierać się na wykorzystaniu mapy. Pojawia się tu jednak pewien problem. Kiedy wiele danych pochodzi z podobnych lokacji może to prowadzić do nakładania się na siebie znaczników na mapie, co utrudnia ich odczytanie. Dlatego też twórcy Visits proponują inne rozwiązanie.

obrazek1

Wizualizację opartą na metodzie map-timelines. Koncepcja ta łączy wizualizację danych na mapie z linią czasu. Konkretne miejsca przedstawione są za pomocą okręgów ułożonych poziomo w jednej linii zgodnie z chronologią ich odwiedzania przez użytkownika. Wewnątrz okręgów znajdują się mapy, które pokazują konkretne miejsce. Istotną rolę odgrywa również wielkośc okręgów, która pokazuje czas jaki użytkownik spędził w danym miejscu.

obrazek
Twórcy aplikacji stworzyli również interesujący interface, który użytkownik może połączyć ze swoim kontem Flickr i w ten sposób przedstawić swoje zdjęcia z wykorzystaniem czaso-przestrzennej wizualizacji. Tym samym Visits może być wykorzystany zarówno przez naukowców, animatorów kultury i zwykłych użytkowników opowiadających o swoich wakacjach

Zachęcam wszystkich do testowania aplikacji i dzielenia się opiniami w komentarzach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Komentarz do “Visits: połączyć przestrzeń i czas”