Wykorzystanie nowej nauki sieci w humanistyce cyfrowej

Kilka tygodni temu występowałem na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Kultura i Metoda” zorganizowanej przez Instytut Kulturoznawstwa KUL. Tematyka sympozjum była dla mnie impulsem do usystematyzowania moich rozważań na temat nowej nauki sieci, którą zajmuję się w praktyce od jakiegoś czasu i która coraz częściej wykorzystywana jest w licznych projektach humanistyki cyfrowej.

Czym jest nowa nauka sieci? Najprościej mówiąc jest to dziedzina badań, która rozwija się na pograniczu matematycznej teorii grafów, badań socjologicznych, psychologii społecznej i opiera się na wizualizacji połączeń  pomiędzy określonymi elementami.  

Wizualizacja strony Facebook projektu Software studies przedstawia relacj osóby wspólnie lajkujących posty pojawiające się na stronie w ciągu ostatniego roku. Niebieskie węzły to mężczyźni, czerwone kobiety, żółte to instytucje.
Wizualizacja strony Facebook projektu Software studies przedstawiające osoby wspólnie lajkujące posty. Niebieskie węzły to mężczyźni, czerwone kobiety, żółte to instytucje. Autor: RB

Dyscyplina ta szczególnego znaczenia nabiera współcześnie, kiedy większość praktyk kulturowych jest zapośredniczonych przez media usieciowane (portale społecznościowe, sieć komórkowa,Internet).

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu i metodologii nowej nauki sieci możliwe stają się badania społeczne i kulturowe oparte na dużych ilościach informacji (ang. big data). Pozwalają one na badanie śladów cyfrowych pozostawianych przez użytkowników Internetu, odkrywanie złożonych relacje jakie między nimi powstają oraz obserwowanie szerszych tendencji i wzorów zachowań.

Coraz cześciej po nową nauką sieci sięgają również badacze zajmujący się historią, sztuką czy badaniem literatury.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat polecam nagranie swojego wystąpienia z konferenji zamieszczone poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.