Wizualizacja jako forma prezentacji aktywności instytucji kulturalnej

Dokładnie rok temu wraz z grupą studentów kulturoznawstwa UMCS zapoczątkowaliśmy projekt Wizualizacja Sztuki. Ideą projektu było pokazanie życia określonych artystów za pomocą różnych form i technik wizualizacji danych.

Ostatnio podobny pomysł rozwinęła McKnight Artist Fellows tworząc projekt Visualizing Artists’ Careers. Instytucja ta znana ze wspierania działalności różnych artystów postanowiła przedstawić swoją pracę i aktywność poszczególnych artystów, których wspiera w formie interaktywnych wizualizacji.

fsc_McKnight_Artist_Fellows_Visualizing_Artists_Careers (1)

Na stronie główniej Visualizing Artists’ Careers znaleźć możemy interesujący diagram, który ilustruje aktywność fundacji w przeciągu ostatnich 50 lat. Oprócz tego w kilku zakładkach mamy możliwość za pomocą wizualizacji wykonanych w formie wykresów „gwiazdkowych” analizować życie twórcze poszczególnych artystów. Główne kategorie zwizualizowane na wykraseach to: wystawy, nauczanie, bibliografia, nagrody. Wizualizacje te dopełniają animowane mapy, które w formie sieci przedstawiają podejmowane przez danego artystę działania.

fsc_McKnight_Artist_Fellows_Visualizing_Artists_Careers (3)>

Pomysł McKnight Artist Fellows jest moim zdaniem ciekawą i innowacyjną formą, która łączy z jednej strony konkretny przekaz na temat działań fundacji z estetyczną i wciągającą formą, która zachęca do eksploracji. Wydaje się to dobrą alternatywą w stosunku do tradycyjnie używanych w sprawozdaniach z działalności instytucji tabel i tekstu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.