Długość życia w krajach europejskich – interaktywna infografika

Przewidywana długość życia jest wyliczana na podstawie analiz statystycznych dotyczących śmiertelności w danym kraju.Obejmuje to również śmiertelność niemowląt. W 1900 roku w USA na 1000 urodzonych dzieci około 100 nie przeżywało pierwszego roku życia.

Obecnie jak pokazuje infografika zamieszczona na końcu tego posta praktycznie we wszystkich europejskich krajach średnia długość życia rośnie. Co wpływa na zwiększenie średniej długości życia? Zasadniczą rolę odgrywa tu oczywiście postęp medycyny.

Wśród najważniejszych dokonań wymienić można chemioterapię i wykorzystanie radiacji do walki z rakiem, transplantacje organów,lekarstwa i metody leczenia nadciśnienia, antybiotyki,szczepionki i transfuzje krwi, a także opiekę prenatalną.

Nie bez znaczenie pozostaje upowszechnienie się pewnych praktyk społecznych związanych z ochroną zdrowia i życia. Upowszechnienie się mydła, zwyczaju częstego mycia, sprzątania mieszkań przyczyniło się do wzrostu higieny, a co z tym związane zapobiegania chorobom i infekcjom. Podobną, jeśli nie większa rolę,odegrała sterylizacja narzędzi chirurgicznych. Do połowy XIX wieku w ogóle jej nie stosowano. Ponad 50% pacjentów ówczesnych szpitali umierało na tężca oraz inne infekcje wywołane fatalnymi warunkami higienicznymi. Antyseptykę wprowadził do szpitali Joseph Lister *1827-1912), brytyjski chirurg.

Do podwyższenia średniej długości życia przyczynił się także obowiązek stosowania pasów bezpieczeństwa,kasków motocyklowych oraz zabezpieczenia stosowane w pojazdach takie jak poduszki powietrzne.

We współczesnej Europie najczęstszą przyczyną zgonu jest dziś rak i choroby układu krążenia.

Na poniższej infografice można zaobserwować różnice w długości życia ze względu na płeć, a także przeanalizować wzrost średniej długości życia w poszczególnych krajach Europy. W niektórych przyrost ten jest znaczny (Włochy, Finlandia) w innych mamy do czynienia z wahaniami (Białoruś, Estonia, Rosja).

Przedstawione statystyki pokazują także jak pewne wydarzenia historyczne wpływają na spadek średniej długości życia.

Przykład może tu stanowić Bośnia i Hercegowina, wyraźnie widać w prezentowanych danych drastyczne obniżenie długości życia mężczyzn spowodowane wojną domową tocząca się w latach 1992-1995.

Dane na których opiera się infografika pochodzą ze strony Banku Światowego skąd można je bezpłatnie pobrać.

Zachęcam do własnych wniosków, analiz i komentarzy.

Obsługa:

Kliknij na infografikę, a następnie kolejnym kliknięciem wybierz z listy na dole kraj, który Cię interesuje. Klikając na Ikony Male, Female, Total można obserwować średnią długość życia mężczyzn, kobiet lub ogólną średnią dla danego kraju. Nakierowując kursor myszki na słupki wyświetli się podziałka ułatwiająca odczytanie danych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.