Wizualizacja ilości konfliktów zbrojnych w latach 1946-2008

Poniższa wizualizacja została wykonana w oparciu o dane sporządzone w ramach Uppsala Conflict Data Program (UCDP) przez departament Peace and Conflict Research, Uppsala University w Centre for the Study of Civil War at the International Peace Research Institute Sweden. Szczegóły i dane dostępne są na stronie projektu http://www.prio.no/CSCW/Datasets/Armed-Conflict/UCDP-PRIO/
Dane obejmują wszystkie konflikty zbrojne jakie miały miejsce w latach 1946-2008.

Swoją prezentację wykonałem w środowisku Processing. Wizualizacja jest stworzona w formie animacji. Dolna kula reprezentuje konflikty zbrojne, które rozpoczęły się w określonym roku. Górna kula sumuje wszystkie konflikty z kolejnych lat. Zapraszam do komentowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2 komentarze “Wizualizacja ilości konfliktów zbrojnych w latach 1946-2008”